U heeft een oude versie van Adobe Flash Player.
Klik op het plaatje voor een upgrade.

Download Flash Player.

Stemmingmakerij over gefermenteerde levertraan en boterolie

Op 21 augustus 2015 verscheen dit artikel op het internet. Voor wie het Engels niet zo goed beheerst, hierin staat te lezen dat Dr Kaayla Daniel, vice-president van de Weston A. Price Foundation (WAPF), een rapport naar buiten heeft gebracht waarin te lezen staat dat uit onderzoek blijkt dat de gefermenteerde levertraan en boterolie van Green Pasture, tot stand gekomen in samenwerking met de WAPF, een hoge mate van geoxideerde vetzuren zouden bevatten, of, in gewoon Nederlands, ranzig zijn. Het onderzoeksrapport van Kaayla Daniel is gratis te downloaden op haar website. In het rapport staat verder dat de cod liver oil helemaal niet afkomstig zou zijn van kabeljauw maar van koolvis, weliswaar familie van de kabeljauw maar geen kabeljauw. Ook beweert het rapport dat de door Green Pasture genoemde hoge gehaltes aan vitamine D in de levertraan en vitamine K in de boterolie niet op waarheid zouden berusten. Het hierboven genoemde artikel suggereert bovendien dat niemand minder dan Sally Fallon haar positie als voorzitter van de WAPF zou misbruiken om elke discussie over de kwaliteit van Green Pasture-producten te blokkeren.

Onmiddellijk daarop haalde Dr Ron alle Green Pasture-producten uit zijn assortiment en kwam met een officiële statement dat dit niet alleen gebaseerd is op de onderzoeksresultaten van Kaayla Daniel, maar ook op basis van zijn eigen ervaring. Hij zou in het verleden een hartaanval hebben gehad door gebruik van gefermenteerde levertraan, lees zijn relaas hier. Inmiddels gaat dit als een lopend vuurtje rond op het internet en bloggers in de Engelstalige wereld vragen zich nu openlijk af of gefermenteerde levertraan een ranzig product is. Ook in Nederland wordt deze vraag gesteld op deze blog en Facebook-pagina.

De geruchten over de vermeende ranzigheid van de producten van Green Pasture doen al zeker een half jaar de ronde. Vandaar dat de WAPF al in februari 2015 de volgende respons heeft gegeven, in een poging om deze geruchten te ontzenuwen:

http://www.westonaprice.org/uncategorized/concerns-about-cod-liver-oil/

Een belangrijk verschil is dat de door de WAPF gepubliceerde onderzoeksresultaten opvraagbaar zijn en dus na te checken, terwijl de door Kaayla Daniel gepubliceerde resultaten dat niet zijn. We moeten haar dus maar geloven omdat er ‘Dr’ voor en ‘PhD’ achter haar naam staat en omdat haar rapport ruim 100 pagina’s telt, tegenover één enkele overzichtelijke pagina op de site van de WAPF? En waarom heeft mevrouw Daniels niet haar schokkende resultaten eerst overlegd aan Dave Wetzel van Green Pasture alvorens deze openbaar te maken? Waarom heeft het rapport zo’n aanvallende en vijandige toon? Je mag van een academisch geschoolde wetenschapper toch wel enige objectiviteit verwachten? Hierdoor ontneemt zij zowel Green Pasture als de WAPF de kans om op korte termijn een gedegen weerwoord te publiceren, terwijl er ondrtussen wel veel schade wordt toegebracht, niet alleen aan de geloofwaardigheid van Green Pasture maar ook aan die van de WAPF!

En hoe weet Dr Ron zo zeker dat zijn hartaanval te wijten is geweest van de consumptie van gefermenteerde levertraan? Waarom trekken ‘kritische’ bloggers deze informatie niet in twijfel? Waarom werken ze mee aan stemmingmakerij omtrent de producten van Green Pasture zonder zelf de feiten te onderzoeken? Onderaan vind je zes pdf’s die je kunt downloaden, waaruit blijkt dat Green Pasture juist uiterst zorgvuldig te werk gaat en hun producten niet alleen op oxidatieve producten test, maar ook op zware metalen, dioxine en radioactiviteit. In tegenstelling tot de testresultaten van Kaayla Daniels zijn deze wel openbaar en transparant.

Van Sally Fallon hebben we vernomen dat er momenteel gewerkt wordt aan een reeks artikelen die de informatie in het rapport van Kaayla Daniels op gegronde wijze zullen weerspreken. Deze zullen worden gepubliceerd in het herfstnummer van Wise Traditions, het kwartaalblad van de WAPF, en op de website van de WAPF. Voorzitter Sally Fallon van de WAPF heeft inmiddels een uitgebreide reactie gegeven, die hier te lezen valt:

http://www.westonaprice.org/uncategorized/questions-and-answers-about-fermented-cod-liver-oil-fclo/

De belangrijkste punten uit het antwoord van Sally Fallon in het Nederlands:

– Dave Wetzel is begonnen met traditionele Noorse levertraan. Toen hij erachter kwam hoe deze tot stand komt (verhitting en hoge druk, waardoor alle vitamines verloren gaan om naderhand te worden toegevoegd aan het product) is hij hiermee gestopt en is hij overgegaan op gefermenteerde levertraan. Hij heeft zich ook uitgesproken over Noorse levertraanproductie en kan daarmee bepaalde fabrikanten tegen de haren in hebben gestreken.
– De definitie van ‘ranzig’ varieert in diverse wetenschappelijke disciplines. Kaayla Daniel geeft geen specifieke definitie van deze term, waardoor onbekend is wat in wetenschappelijke zin hieronder moet worden verstaan.
– De vitaminewaarden in levertraan en boterolie varieren eveneens per wetenschappelijk onderzoek, afhankelijk van de gehanteerde onderzoeksmethode, iets wat Dave Wetzel openlijk toegeeft (hij deed dit ook tijdens het WAPF-congres in 2013). De meest betrouwbare methode is testen op metabolieten (stofwisselingsproducten) van ratten die levertraan of boterolie krijgen gevoerd. De producten van Green Pasture scoren hoog qua vitaminegehaltes. Welke andere fabrikant ken jij die zo ver gaat in zijn productanalyses?
– Kaayla Daniel verzuimt om openheid van zaken te geven over de door haar geraadpleegde laboratoria, waardoor de betrouwbaarheid van de onderzoeken, onderzoeksmethodes en onderzoeksresultaten niet gecontroleerd kan worden.
– Koolvis is een naaste verwante van kabeljauw en wordt standaard door levertraanfabrikanten gebruikt als alternatief als kabeljauw niet voorradig is.
– Dave Wetzel houdt zijn eigen koeien op graangrassen voor een boterolie die zo hoog mogelijk is in Activator X (vitamine K2). De vraag naar het product is echter inmiddels zo groot geworden dat hij ook boterolie is gaan maken van de melk van grasgevoerde koeien uit Argentinie. Vlees uit Argentinie staat wereldwijd bekend om zijn malsheid en goede smaak omdat de runderen grasgevoerd zijn. Hetzelfde geldt voor de melk.
– Dr. Ron heeft gevaarlijk en onverantwoordelijk hoge doses levertraan ingenomen. Weston Price zelf waarschuwde voor overdosering. Mogelijk heeft Dr. Ron hier een hartaanval aan overgehouden, maar dat kan evengoed aan andere factoren hebben gelegen.
– Dr. Ron heeft de onderzoeken van Kaayla Daniel medegefinancierd. Andere partijen worden door Kaayla Daniel niet vermeld, maar het valt Sally Fallon op dat het taalgebruik in het rapport van Daniel veel overeenkomsten vertoont met wat in de reguliere levertraanindustrie wordt beweerd. Sally Fallon noemt geen namen, maar we weten allemaal naar welke concurrent van Green Pasture de verdenking uitgaat: zie het alternatief dat nu door Dr. Ron en de Price-Pottenger Nutrition Foundation wordt aangeprezen!
– Dit is een doelgerichte poging om Green Pasture failliet te maken! Het zou eeuwig zonde zijn als de hoogwaardige producten van GP niet meer verkrijgbaar zouden zijn!

Ook Chris Masterjohn, schrijver en spreker voor de WAPF, heeft een uitgebreide reactie gegeven:

http://blog.cholesterol-and-health.com/2015/08/weighing-in-on-fermented-cod-liver-oil.html

De belangrijkste punten uit zijn artikel:

– Net als Sally Fallon concludeert hij dat er verscheidene definities zijn voor wat ‘fermentatie’ of ‘ranzigheid’ kan worden genoemd, zowel in wetenschappelijke als in niet-wetenschappelijke zin. Zolang niet duidelijk is wat hieronder specifiek wordt verstaan draagt de term ‘ranzig’ alleen maar bij aan negatieve vooroordelen jegens de producten van Green Pasture.
– Ook Masterjohn valt de negatieve en vijandige toon van Kaayla Daniel op en hij vindt dit betreurenswaardig, omdat dit niet bijdraagt aan een werkelijk constructieve dialoog over de kwaliteit van Green Pasture-producten.
– Masterjohn heeft de door Daniel gehanteerde onderzoeken goed bekeken en komt tot de conclusie dat veel van haar bevindingen gebaseerd zijn op INTERPRETATIES van onderzoeksresultaten en niet de resultaten zelf.
– De basisveronderstelling van het rapport van Daniel is dat levers helemaal niet gefermenteerd kunnen worden, omdat hier suikers/koolhydraten voor nodig zijn en die zitten niet in kabeljauwlevers. Zowel Fallon als Masterjohn wijzen er echter op dat levers glycogeen opslaan, een glucosebron. Bovendien weten we niet of Dave Wetzel mogelijk extra suiker gebruikt om het fermentatieproces op gang te brengen. Levers kunnen dus wel degelijk worden gefermenteerd! Hiermee worden de poten onder de stoel van het rapport van Daniel weggezaagd.
– Daniel zou nog een punt hebben als er hoge gehaltes amines (producten van rotting) worden aangetroffen in Green Pasture-producten, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Masterjohn wijst er verder op dat de hoge gehaltes vrije (niet-gebonden) vetzuren die wel in de GP-producten worden aangetroffen door Daniel worden geinterpreteerd als bewijs van rotting, terwijl nadere inspectie eerder wijst op eindproducten van fermentatie.
– Een van de onderzoeksmethodes die door Daniel is ingezet is zeer controversieel, omdat er gebruikt wordt gemaakt van toevoeging van kleurstoffen en verhitting van het product. Wat betreft dat laatste zijn zowel Sally Fallon als Chris Masterjohn het met elkaar eens dat alleen dat al tot vals ‘bewijs’ van oxidatie van vetzuren kan leiden!

Nog een paar interessante observaties gedaan door Masterjohn en Fallon:

Met een zekere regelmaat krijgen we vragen over het feit dat GP op hun etiketten en op hun website vermelden dat de levertraan de niet-opneembare D2-variant van vitamine D bevat i.p.v. D3. Let wel, Dave Wetzel wekt dergelijke vragen zelf op basis van zijn TRANSPARANTE weergave van de onderzoeksresultaten op! Maar als we hier te maken hebben met D2, hoe verklaar je dan dat rachitis (Engelse ziekte) kan worden genezen op basis van levertraan? De D2 is dus wel degelijk opneembaar!

Masterjohn en Fallon komen maar tot 1 conclusie: hoe verwarrend dit ook mag klinken, wat als ‘D2’ uit de test komt moet een metabolische variant van het D-complex zijn die anders is dan D2 en D3 en wel degelijk opneembaar is. Het geeft eens te meer aan hoe complex natuurlijke producten zijn, hoe weinig we hier werkelijk over weten en hoe gevaarlijk het dus is om hier al te stellige conclusies aan te verbinden.

Ook over de stelling dat de Activator X van Weston Price vitamine K2 is zijn Fallon en Masterjohn het eens. Daniel weerspreekt dit, maar wederom zijn haar tegenargumenten gebaseerd op INTERPRETATIES van onderzoeksresultaten en niet de resultaten zelf.

Ook over de stelling dat de Activator X van Weston Price vitamine K2 is zijn Fallon en Masterjohn het eens. Daniel weerspreekt dit, maar wederom zijn haar tegenargumenten gebaseerd op INTERPRETATIES van onderzoeksresultaten en niet de resultaten zelf.

De officiële reactie van Dave Wetzel van Green Pasture zelf lees je hier:

http://www.greenpasture.org/public/Blog/index.cfm?ndrx=99

Interessant is het volgende citaat:

About one year ago Ms. Daniel raised some concerns about Fermented Cod Liver Oil and I was brought into the conversation. I offered an all expense paid trip to our facility to Ms. Daniel to observe anything she would like and audit our work to her content. The offer was met with silence. We have never spoken on the subject once the offer for her to visit was made. Rather than base her conclusions on firsthand knowledge she relies on unspecified conversations, Internet rumor, and her own speculations about our processes and quality control.

Hieruit kunnen we opmaken dat Dave Wetzel al een jaar geleden heeft aangeboden aan Kaayla Daniel om letterlijk inzicht te bieden in zijn fabricageproces, waarbij hij aanbood alle kosten van Daniel te vergoeden. Dit komt overeen met wat blogger Sarah Pope in haar reactie schrijft:

According to a very reliable source, Dr. Daniel notified Dave Wetzel of her concerns regarding the fermented cod liver oil being rancid a year ago, and he responded with an invitation to fly her out to his facility immediately at his expense and spend as much time as she’d like to thoroughly investigate his methods. He took her concerns very seriously and had a number of tests done right away that he forwarded to her. Why Dr. Daniel didn’t respond to his efforts to address her concerns remains unanswered.

Wij roepen op tot kalmte. Ga niet mee in de ontstane hysterie en gebruik je gezond verstand. De fermentatie van levertraan gebeurt in een afgesloten en zuurstofarme omgeving, dus het risico op oxidatie is niet of nauwelijks aanwezig. Ook de boterolie komt door een koud proces tot stand, namelijk door centrifugering, precies zoals Weston Price dat deed. Hierdoor is eveneens het risico op oxidatie minimaal. Wat zegt je gezond verstand je? Wat vertoont meer oxidatie, de cod liver oil van Green Pasture of de door verhitting en onder hoge druk tot stand gekomen levertraansoorten en visoliën uit Noorwegen? Onderstaande documenten spreken wat dat betreft boekdelen. Wij hebben geen geheimen!

Over het vitaminegehalte van de Green Pasture-producten is al eerder een en ander te doen geweest. Een andere dokter, Dr Joseph Mercola, kondigde in 2009 aan niet langer meer achter het product levertraan te staan en in plaats daarvan over te stappen op zijn eigen krillolie. Voor een goed onderbouwd weerwoord hierop verwijzen wij naar dit artikel, geschreven door Sally Fallon en naar onderstaande documenten:

http://www.westonaprice.org/health-topics/a-response-to-dr-joe-mercola-on-cod-liver-oil/

Fish Oil Oxidation and Oxygen Discussion

Report FCLO 1

Report FCLO 2

Report FLCO 3

Reaction Dave Wetzel

Vitamin D report

Nederlandse debuut Uffe Ravnskov: Feiten en fabels over cholesterol!

De Deen Uffe Ravnskov is de oprichter van de organisatie THINCS (http://www.thincs.org/), een organisatie voor skeptici van de gangbare theorieen over cholesterol en verzadigd vet.

Hij publiceerde al eerder in het Engels drie boeken over de waarheid achter de leugens rondom cholesterol en verzadigd vet: The Cholesterol Myths, Fat and Cholesterol Are Good for You! en Ignore the Awkward.

De inmiddels 77-jarige Ravnskov heeft speciaal voor deze Nederlandse uitgave van zijn werk het beste van zijn drie Engelstalige boeken verzameld en dit boek is op 22 september j.l. uitgekomen onder de titel Feiten en fabels over cholesterol.

Speciaal voor bezoekers van westonprice.nl heeft de uitgever Succes Boeken (http://www.succesboeken.nl/) het eerste hoofdstuk beschikbaar gesteld, zodat je een idee krijgt van de inhoud van dit boek.

Welkom!

Welkom op de website van de Gelderlandse Chapter van de Weston A. Price Foundation.

Hier kunt u veel informatie vinden over gezondheid en gezonde voeding volgens de inzichten van Weston Price. Price was een Amerikaanse tandarts die in de jaren 1930 wetenschappelijk onderzoek verrichtte naar 14 natuurvolkeren over de hele wereld. Hij deed hiermee twee dingen anders dan wetenschappers vandaag de dag: hij financierde zijn eigen onderzoek (en was dus onafhankelijk) en hij onderzocht gezondheid, geen ziekte.

Hij legde zijn reisverslagen en onderzoeksresultaten vast in een boek genaamd Nutrition and Physical Degeneration, dat in 1939 voor het eerst verscheen en tot op de dag van vandaag wordt gepubliceerd. De Weston A. Price Foundation – Nederland heeft een Nederlandse vertaling van dit tijdloze boek mogelijk gemaakt, de eerste buitenlandse vertaling van het werk van Price sinds het oorspronkelijk verschijnen van het boek in 1939!

Dankzij Price weten we wat volmaakte gezondheid is bij de mens en hoe we deze kunnen bereiken. Enkele opzienbarende conclusies die Price trok naar aanleiding van zijn onderzoek:

1. Hoewel de voeding van deze 14 natuurvolkeren zeer uiteenliep, vanwege het feit dat deze afkomstig was van verschillende ecosystemen met verschillende klimaten, bleek de voeding van deze natuurvolkeren zonder uitzondering allemaal minimaal 10 keer zoveel vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) te bevatten als de voeding van de gemiddelde Amerikaan van zijn tijd en minimaal 4 keer zoveel wateroplosbare vitamines (B en C) als de voeding van de gemiddelde Amerikaan van zijn tijd. De vetoplosbare vitamines waren zonder uitzondering afkomstig van dierlijke bron. Dit betekent dat dierlijk, verzadigd vet een bijzonder dominante rol speelde in de voeding van alle 14 natuurvolkeren die Price onderzocht.
2. De verteringsketen verloopt als volgt: vetten-mineralen-vitamines. Vetten maken de opname van mineralen mogelijk en mineralen maken de opname van vitamines mogelijk, het zijn allemaal sleutels in een contactslot. Opnieuw zien we dat vetten aan het begin van de verteringsketen staan en niet koolhydraten. Nogmaals, Price concludeerde dat dit dierlijke, verzadigde vetten betrof. Vandaar dat hij een hoge inname van vetten en mineralen benadrukte. De mineralen krijgt de mens hoofdzakelijk binnen in de vorm van zouten. Verzadigd vet en zout staan daarmee aan de basis van de voedselvertering, willen we de gezondheidvoordelen kunnen genieten van een optimale vitamineopname.
3. Price identificeerde drie dierlijke superfoods: rauwe melk, orgaanvlees en vis. De Weston A. Price Foundation – Nederland is van mening dat eieren een eervolle vierde plaats innemen, met name de eierdooiers, oftewel het vet van het ei en niet het eiwit.

Veel plezier en wijsheid toegewenst op deze website en vertel het door aan anderen! De laatste woorden van Weston Price waren: “You teach, you teach, you teach.”

Doodt rauwe melk ziektekiemen?

Doodt rauwe melk ziektekiemen?

Door dr. Ted Beals
30 december 2009

Amanda Rose beschrijft zichzelf als een consument en als een aanhanger van rauwe melk. Zij vertegenwoordigde het ‘pro-rauwe melk-standpunt’ op een symposium genaamd ‘Het rauwe melkvraagstuk’, gesponsord door de American Veterinarian Medicine Association (AVMA) op hun congres in Seattle, Washington, op 12 juli 2009. Zij presenteerde daar de resultaten van een door haar gedaan internetonderzoek, waarin een aantal vragen werd gesteld omtrent consumentengedrag ten opzichte van rauwe melk.

Kort na de AVMA-conferentie kondigde Rose de publicatie aan van een opiniestuk over rauwe melk getiteld: ‘Doodt rauwe melk pathogenen? Een visuele analyse van het onderzoek naar competitieve uitsluiting’ (http://rawmilkwhitepapers.com/assets/Does-raw-milk-kill-pathogens-12.pdf). Hierin deponeert zij de stelling dat rauwe melk een betere bestrijder is van ziektekiemen dan gepasteuriseerde melk als zijnde een “broodje-aapverhaal”. Haar conclusie: “Uit het bewijs kunnen we opmaken dat we er niet op kunnen vertrouwen dat rauwe melk genoeg ziektekiemen doodt om de veiligheid van rauwe melk te kunnen waarborgen.”

Klik hier om verder te lezen "Doodt rauwe melk ziektekiemen?"

Gezonde voedingsprincipes

 

Eet onbewerkt natuurlijk voedsel.

Eet rundvlees, lam, orgaanvlees, gevogelte en eieren van op de weide rondlopende dieren.

Eet wilde vis (geen kweekvis) en schaaldieren uit onvervuilde wateren.

Eet en drink volvette melkproducten van met gras gevoerde koeien, bij voorkeur rauw of gefermenteerd, zoals onbewerkte yogurt, roomboter, rauwmelkse boerenkaas en verse en zure room.

Klik hier om verder te lezen "Gezonde voedingsprincipes"

Voeding: Mythes en waarheden

Mythe: Hart- en vaatziekte wordt veroorzaakt door de consumptie van cholesterol en verzadigd vet van dierlijke producten.

Waarheid: Toen hart- en vaatziekte in Amerika snel toenam tussen 1920 en 1960 nam de Amerikaanse comsumptie van dierlijk vet af, maar de consumptie van transvetten en industrieel bewerkte plantaardige vetten nam dramatisch toe.

Klik hier om verder te lezen "Voeding: Mythes en waarheden"

Hersenvoer

Hersenstoornissen als autisme, ADHD, depressiviteit en andere psychische problemen worden vaak geheel of gedeeltelijk verholpen door de eiwitten caseine in melk en gluten in granen totaal te vermijden. Ze hebben dus in ieder geval te maken met een gebrekkige vertering van eiwitten. Zelf denk ik dat het te simplistisch is om caseine en gluten de schuld te geven, maar dat het eerder te maken heeft met moderne bewerking van melk- en graanproducten.

Melkproducten. Toch kun je melk maar beter vermijden als deze gepasteuriseerd is. Het is namelijk de pasteurisatie en eventueel homogenisering die wordt toegepast op de melk die de eiwitten kapotmaakt, waardoor ze zo slecht te verteren zijn. Daarnaast veroorzaakt pasteurisatie nog andere negatieve veranderingen in de melk: vernietiging van de enzymen die nodig zijn voor de vertering van de melk, verandering van de melksuiker lactose (langzame suiker) in beta-lactose (snelle suiker), gedeeltelijke vernietiging van de in vet oplosbare vitamines (A, D, E, K) en in water oplosbare vitamines (onder andere C).

Klik hier om verder te lezen "Hersenvoer"

Het drinken van rauwe ongekookte koemelk, wat voor nut heeft dat?

Op de volgende website staat een beknopte samenvatting, van een artikel over het nut van rauwe melk drinken.

http://www.news4all.org/melk

Het is een functionele vertaling (d.w.z. geen letterlijke vertaling) van de pagina http://www.realmilk.com/milkcure.html

Hoe komt men van de steroïde medicijnen af?

Door Thomas Cowan, MD.
Vertaling door Rob Hundscheidt

Vraag: In verband met een ziekte neem ik prednison, maar ik apprecieer de nevenverschijnselen niet.
Hoe denkt u over het in plaats daar van nemen van bijnierextracten, en welk merk raadt u aan?

Antwoord: Laat me je vraag een beetje uitgebreider stellen om deze ook een beetje algemener van toepassing voor onze lezers te maken, en dat is door te zeggen: “Wat is de beste manier om van het langdurige gebruik van prednison en andere steroïde medicijnen af te komen?


Klik hier om verder te lezen "Hoe komt men van de steroïde medicijnen af?"

Nederlandse vertaling boek Weston Price: Voeding en fysieke degeneratie

Zaterdag 11 februari is de vertaling van het boek van Weston Price: ‘Voeding en fysieke degeneratie’ gepresenteerd aan het publiek en de pers.
Het was een bijzonder informatieve middag met zes lezinggevers die spraken over hun boerenbedrijf en er was informatie over de link tussen voeding en o.a. het gebit.

De dag was zo succesvol dat de organisatie, te weten www.succesboeken.nl en Mike Donkers, had besloten om een nieuwe dag te organiseren. De Weston Price middag vond plaats op zaterdag 31 maart  in de Bilt..

Weston Price was een Amerikaanse tandarts die in de jaren 1930 wetenschappelijk onderzoek verrichtte naar 14 natuurvolkeren over de hele wereld. Hij legde zijn reisverslagen en onderzoeksresultaten vast in een boek genaamd Nutrition and Physical Degeneration, dat in 1939 voor het eerst verscheen en tot op de dag van vandaag wordt gepubliceerd.

Onder de titel Voeding en fysieke degeneratie hebben Succesboeken.nl en de Nederlandse afdeling van de Weston A. Price Foundation een Nederlandse vertaling van dit tijdloze boek mogelijk gemaakt. Dit is hiermee de eerste en enige buitenlandse vertaling van het werk van Price sinds de oorspronkelijke publicatie van het boek in 1939! Op de Weston Price-dag van 11 februari a.s. wordt dit boek officieel gepresenteerd.

Is een boek uit 1939 niet achterhaald? Nee, want Price ontdekte dat als deze natuurvolkeren moderne, bewerkte voedsel gingen eten zij razendsnel dezelfde ziekten ontwikkelden als de moderne mens. Dit bracht zelfs het voortbestaan van complete volkeren en culturen in gevaar! Geïsoleerde volkeren die hun traditionele voedingspatroon aanhielden, waren echter een toonbeeld van gezondheid.

Dankzij Price weten we wat volmaakte gezondheid is bij de mens en hoe we deze kunnen bereiken. Enkele opzienbarende conclusies die Price trok naar aanleiding van zijn onderzoek:

• Hoewel de voeding van deze 14 natuurvolkeren zeer uiteenliep, bleek de voeding van deze natuurvolkeren zonder uitzondering minimaal 10 keer zoveel vet te bevatten als de voeding van de gemiddelde Amerikaan van zijn tijd. Dit vet was zonder uitzondering dierlijk vet.
• De verteringsketen verloopt als volgt: vetten-mineralen-vitamines. Vetten maken de opname van mineralen mogelijk en mineralen maken de opname van vitamines mogelijk; het zijn allemaal sleutels in een contactslot. De mineralen krijgt de mens hoofdzakelijk binnen in de vorm van zouten. Verzadigd vet en zout staan daarmee aan de basis van de voedselvertering, willen we de gezondheidvoordelen kunnen genieten van een optimale vitamineopname.
• Price identificeerde drie dierlijke superfoods: rauwe melk, orgaanvlees en vis.

Dit is voeding die in onze cultuur teruggaat naar grootmoeder. Net als de natuurvolkeren die Weston Price onderzocht zette ook zij een eeuwenoude traditie voort, die van generatie op generatie werd overgedragen. Dankzij de Nederlandse publicatie van Voeding en fysieke degeneratie kunnen we leren hoe belangrijk volledige en volwaardige voeding werkelijk is voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.